Vilkår

 

frejlevfotografen

 

Om salg af billeder - vilkår og priser. (Først PRIVATE, og længere nede KOMMERCIELLE kunder)

VILKÅR & PRISER /private kunder

Fotografen har altid ophavsretten til et foto.

Når et foto leveres på CD til PRIVAT kunde, er det:

"Til fri print til privat brug", "Til kopiering til privat brug". ”Til fri anvendelse på PRIVATE www-sider”

 

For personlige, private fotos leveret udprintet, gælder: "Må gerne kopieres til privat brug".

 

PRISER /private

Billeder leveret på CD:

For de første 5 stk: kr 20,- pr stk. (Mindste pris: kr 100,-)

Yderligere billeder:, kr 10,- pr stk.

 

Papirbilleder:

10 x 15 cm: 10,-

13 x 18 cm: 30,-

21 x 30 cm: 50,-

30 x 45 cm: 160,-

Lavere stk-pris v. flere stk

 

Redigering efter aftale: kr 200,- pr time

VILKÅR & PRISER /kommercielle kunder:

Fotografen har altid ophavsretten til et foto. Man kan overdrage andre retten til at publicere et foto, enten ved at forære retten eller ved at sælge den.Man aftaler konkret, hvad fotoet må bruges til.

 

Når et foto er afleveret på CD kan det fx være

"Til 5 print til uddeling blandt familie og venner", "Til ubegrænset antal print til privat brug", "Til kopiering uden begrænsninger af anvendelse".

 

Hvis fotos leveres udprintet, kan det fx være med klausul om "Må ikke kopieres", eller "Må kopieres til privat brug" eller hvad man ellers aftaler.

 

Disse "økonomiske rettigheder" aftaler man sig ud af på forhånd. Et stykke papir, "Handels- og leveringsbetingelser" bør anvendes som bilag når en aftale indgås.

"Ideelle rettigheder".

De ideelle rettigheder er bl.a. retten til at blive nævnt som fotograf ved siden af/under billedet eller et andet sted i artiklen i bladet.

Lov om Ophavsret skelner ikke mellem professionelle og amatører.

Det er selve fotoet, der har det, man i fagsproget kalder værkshøjde, altså et unikt produkt fremkommet i en kreativ proces. I den sammenhæng er det ligegyldigt, om man er registreret fotograf, betaler moms eller bare hygger sig med at fotografere.

Der behøver heller ikke at være penge i at overføre de såkaldte økonomiske rettigheder til andre, dvs. retten til at offentliggøre eller vise frem. Også professionelle må gerne forære kopieringsretten til andre. Men det hedder alligevel at overføre en økonomisk rettighed.

 

De ideelle rettigheder, altså retten til at blive nævnt som fotograf ved offentliggørelse, kan man ikke overdrage til andre. Men også amatører har krav på at blive nævnt ved offentliggørelse, men det er forbudt og strafbart at påstå, at man har fotograferet et billede, hvis det ikke er sandt.

 

Ved overtrædelse af de økonomiske rettigheder kan man kræve erstatning for tab, ved overtrædelse af de ideelle rettigheder kan man kræve erstatning for tort.

PRISER /kommercielle kunder

Hvad koster et billede til publicering?

Det afhænger af hvor det bruges - standardprisen for ét billede trykt i et blad er fra 500 kr.

Et billede til erhvervsmæssig publicering på www koster 300 kr op til et år, og 500 kr over et år. Er der tale om rent privat anvendelse på www bliver prisen lavere.

Hvad koster det at bestille fotografen til en mindre opgave?

Et eksempel kunne være: 1 trykt billede + en times arbejde = 300 kr.

Hvad nu hvis billederne bruges både til tryk og på internet?

Så koster det en merpris oven i den pris, man betaler for trykbrug.

Hvordan forstås prissystemet?

Billeder sælges til en pris, der afhænger af den brug, man gør af billederne (copyright). Grundlaget for prissystemet er ophavsretsloven, som giver fotografen enerettighed til egne billeder.

En stor brug af billedet, f.eks. tryk i et stort oplag eller en meget stor forstørrelse af billedet er derfor dyrere end en begrænset anvendelse.

Hvorfor betaler man både for timer og billeder?

Grundlaget for afregningen er antallet af offentliggjorte billeder. Timerne kommer kun oveni, hvis jeg har brugt flere timer (incl. færdiggørelse), end der er brugt billeder.

Kan man få et billede til privat brug?

Ja, det koster pt. 40 kr. pr stk. for en medium forstørrelse.

Kan man frit genbruge et digitalt billede, man har betalt for en gang?

Nej, der skal betales for hver ny brug (med mindre andet er aftalt).

Kan man købe et billede til fri brug?

Ja. Dog højere pris.

Hvor stor opløsning er nødvendig på digitale billeder?

Det afhænger af brugen: Skærmbrug(internet): 72dpi (filstørrelse ca. 50 KB/JPEG) Avis: 150dpi (filstørrelse ca 500 KB/JPEG) Fagblad / magasin: 300dpi (filstørrelse op til 5MB/JPEG).

Denne side sidst revideret 8.maj.2014

Seneste opdatering 8.maj 2014